Ανταλλάξιμες Κάρτες

Μια ανταλλάξιμη κάρτα CAROUZEL (ή συλλεκτική κάρτα) είναι μια μικρή κάρτα, συνήθως φτιαγμένη από χαρτόνι ή χοντρό χαρτί, το οποίο συνήθως περιέχει μια εικόνα από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, τόπο ή πράγμα (φανταστικό ή πραγματικό) και μια σύντομη περιγραφή της εικόνας, μαζί με ένα κείμενο (πληροφορίες, στατιστικά, ή trivia). Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών τύπων καρτών

Οι ανταλλάξιμες κάρτες πωλούνται σε μικτή μορφή, σε πακέτα και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί ο αγοραστής να γνωρίζει ποια εικόνα / τόπος / πράγμα συμπεριλαμβάνεται ενώ έχει σκοπό τη συλλογή, τη γνώση και τη διασκέδαση