Αδειοδότηση

Το Τμήμα Αδειοδότησης της Carouzel έχει δύο βασικές δραστηριότητες: Πρωταρχική δραστηριότητα είναι η αγορά αδειών για εκμετάλλευση. Όλες οι συλλογές κυκλοφορούν κατόπιν αδείας χρήσεως λογοτύπων και υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους. Εξίσου, όμως, σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος Αδειοδότησης είναι και η μεταπώληση αδειών για εκμετάλλευση. Η Carouzel, ενεργεί και ως Licensor αλλά και ως Licensee κατόπιν συμφωνιών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Carouzel αγοράζει δικαιώματα για λογαριασμό τρίτων και συμπράττει με συμφωνίες παγκοσμίως για τίτλους που προσελκύουν το αγοραστικό κοινό