• Αρχική
  • Συνεργασίες
  • Αδειοδότηση

Αδειοδότηση

Το Τμήμα Αδειοδότησης της Carouzel έχει δύο βασικές δραστηριότητες: Πρωταρχική δραστηριότητα είναι η αγορά αδειών για εκμετάλλευση. Όλες οι συλλογές κυκλοφορούν κατόπιν αδείας χρήσεως λογοτύπων και υλικού πνευματικής ιδιοκτησίας από τους δικαιούχους. Εξίσου, όμως, σημαντική δραστηριότητα του Τμήματος Αδειοδότησης είναι και η μεταπώληση αδειών για εκμετάλλευση.

Η Carouzel, ενεργεί και ως Licensor αλλά και ως Licensee κατόπιν συμφωνιών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η Carouzel αγοράζει δικαιώματα για λογαριασμό τρίτων και συμπράττει με συμφωνίες παγκοσμίως για τίτλους που προσελκύουν το αγοραστικό κοινό

EDITIONS CAROUZEL SMPC IKE

STICKERS – CARDS – TAGS

Μιαούλη 1, Περιστέρι, 12131
Demo

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

210 5769799

info@carouzelgroup.com
law-licensing@carouzelgroup.com
marketing@carouzelgroup.com