Skip to content Skip to footer

Πολιτική Απορρήτου

Η «EDITIONS CAROUZEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΚΑΡΟΥΖΕΛ») διατηρεί αυτή την ιστοσελίδα (η «Ιστοσελίδα») για την προσωπική σας ψυχαγωγία, πληροφόρηση, εκπαίδευση, και επικοινωνία. Μη διστάσετε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό που εμφανίζεται στον Ιστότοπο για μη εμπορικούς σκοπούς, προσωπική μόνο χρήση, και υπό τον όρο ότι η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτήν. Δεν μπορείτε, ωστόσο, να διανείμετε, τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, επαναδημοσιεύσετε, ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων του κειμένου, εικόνων, ήχου και βίντεο, χωρίς γραπτή άδεια της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ». Η πρόσβαση και η χρήση της ιστοσελίδας είναι επίσης υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι και Προϋποθέσεις”) και όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στην ιστοσελίδα, αποδέχεστε, χωρίς περιορισμό ή επιφύλαξη, τους Όρους και Προϋποθέσεις.


Όροι και Προϋποθέσεις

1. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε στην Ιστοσελίδα είναι αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ», εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ή στο κείμενο της Ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ». Η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» δεν εγγυάται ούτε δηλώνει ότι η χρησιμοποίηση των υλικών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο δεν θα παραβιάζει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή συνδέονται με την «ΚΑΡΟΥΖΕΛ».

2. Ενώ η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» παρέχει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στο website, παρόλ’αυτά δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση όσον αφορά για την ακρίβειά τους, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου.

3. Η χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα είναι της απολύτου ευθύνης σας. Ούτε η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» ούτε οποιοδήποτε άλλο μέρος που εμπλέκεται στη δημιουργία, παραγωγή ή παράδοση του διαδικτυακού τόπου είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άμεσες, τυχαίες, επακόλουθες, έμμεσες ή ποινικές ζημιές που προκύπτουν από την πρόσβασή σας ή τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, τα πάντα στο Site σας παρέχονται “ΩΣ ΕΧΟΥΝ” ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ορισμένες δικαιοδοσίες ενδέχεται να μην επιτρέπουν την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως κάποιες από τις παραπάνω εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Ελέγξτε τους τοπικούς νόμους σας για τυχόν περιορισμούς ή περιορισμούς όσον αφορά την εξαίρεση των σιωπηρών εγγυήσεων. Η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη, ή ιούς που μπορούν να μολύνουν τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας ή άλλη ιδιοκτησία εξαιτίας της πρόσβασης, χρήσης, ή περιήγηση στο Site ή λήψη οποιουδήποτε υλικού , δεδομένα, κείμενα, εικόνες, βίντεο, ή ήχου από την Ιστοσελίδα.

4. Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό που μεταδίδεται στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένα, ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, ή όπως είναι, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μη εμπιστευτικά και μη αποκλειστικά. Ο,τιδήποτε μεταδίδετε ή αναρτάτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» ή των θυγατρικών εταιριών ή εταιριών του Ομίλου «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» και των σχετικών φορέων για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και αποστολής. Επιπλέον, η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που στέλνετε στην Τοποθεσία για οποιοδήποτε σκοπό συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων που χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες.

5. Οι εικόνες που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο αποτελούν είτε ιδιοκτησία ή χρησιμοποιούνται με την άδεια της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ». Η χρήση αυτών των εικόνων από εσάς ή οποιονδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από εσάς, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή ειδική άδεια παρέχεται αλλού στην περιοχή. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των εικόνων μπορεί να παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών σημάτων, οι νόμοι της ιδιωτικής ζωής και της δημοσιότητας, τους κανονισμούς και το καταστατικό της εταιρείας.

6. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα υπηρεσιών (συλλογικά, ή «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο είναι καταχωρημένα και μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» και άλλων συνεργαζόμενων εταιρειών ή φυσικών προσώπων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην ιστοσελίδα θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα . Η κατάχρηση των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου της ιστοσελίδας, εκτός από τα προβλεπόμενα σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, απαγορεύεται αυστηρά. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» θα επιβάλλει δυναμικά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της ποινικής δίωξης.

7. Η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» δεν έχει εξετάσει όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την ιστοσελίδα και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε σελίδων εκτός του χώρου ή οποιεσδήποτε άλλες ιστοσελίδες που συνδέονται με την ιστοσελίδα. Η σύνδεσή σας με οποιεσδήποτε άλλες σελίδες εκτός του χώρου ή άλλα sites είναι με δική σας ευθύνη.

8. Αν η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» μπορεί από καιρό σε καιρό να παρακολουθεί ή να επανεξετάζει, chats, μεταδόσεις, πίνακες ανακοινώσεων, και άλλα παρόμοια στην Ιστοσελίδα, δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που προκύπτει από το περιεχόμενο της , ούτε για οποιοδήποτε λάθος, δυσφήμιση, συκοφαντική δυσφήμιση, συκοφαντία, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια που περιέχεται σε πληροφορίες αυτών στην Ιστοσελίδα. Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να προκαλέσει την αστική ευθύνη, ή αλλιώς παραβιάζει κάποιο νόμο. Η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» θα συνεργαστεί πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστική εντολή που θα ζητά η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» να αποκαλύψει την ταυτότητα οποιουδήποτε δημοσιεύει παρόμοιες πληροφορίες ή υλικό.

9. Η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, ενημερώνοντας την παρούσα ανάρτηση. Δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αναθεωρήσεις και πρέπει, επομένως, να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να εξετάζετε τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν.

10. Τα υλικά σε ιστοσελίδες της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» που παρουσιάζονται γενικά με σκοπό την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την προώθηση των προϊόντων «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα, και τα εδάφη της, νομούς, πόλεις, χωριά, κωμοπόλεις. Ο ιστότοπος αυτός ελέγχεται και λειτουργεί από την «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» από τα γραφεία της στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Η «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» δεν εγγυάται ότι το υλικό στην ιστοσελίδα ή στις ιστοσελίδες της «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο για χρήση σε άλλες τοποθεσίες. Όσοι επιλέγουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το δικτυακό τόπο από άλλες τοποθεσίες, το πράττουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται.

11. Οι παρόντες όροι και η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την «ΚΑΡΟΥΖΕΛ» ορίζονται αυτά της Αθήνας (Ελλάδα) , και εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη θα διαχωρίζεται από τη συμφωνία αυτή και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπολοίπων διατάξεων. Αυτή είναι η πλήρης συμφωνία μεταξύ των μερών όσον αφορά τα θέματα που περιέχονται στο παρόν και δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνοεγγράφως με έγγραφη, υπογεγραμμένη από την «ΚΑΡΟΥΖΕΛ».

© 2015 Εκδόσεις Καρουζέλ S.M.P.C. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.